BMW i8 عنوان گران‌ترین خودروی وارداتی را به خود اختصاص داد

طبق آمار گمرک در اسفند ماه سال قبل خودرو سواری BMW i8  مدل ۲۰۱۶ به عنوان گران‌ترین خودروهای وادراتی این ماه لقب گرفت.

طبق این خبر در ماه مذکور ۲۴۲ هزار و ۴۷۱ دلار برای وارد یک دستگاه از این خودرو از کشور امارات صرف شده که آن را به گران‌ترین خودروی وارداتی به ایران تبدیل کرده است.

دومین خودرو گرانقیمت وارداتی در اسفند ماه هم BMW آی ۸ هیبریدی بود که از کشور ترکیه وارد ایران شد و قیمت آن در گمرک ۲۰۷ هزار و ۵۹۶ دلار به ثبت رسید.

این خبر اضافه می‌کند که رتبه سومین خودروی گرانقیمت را نیز BMW i8 از آن خود می‌کند که قیمت این خودرو ۱۹۶ هزار و ۸۶ دلار در گمرک به ثبت رسیده و از امارت متحده عربی وارد کشورمان شده است.